Disseny d´exteriors en habitatge unifamiliar aïllat

Ampliació d´exteriors en habitatge unifamiliar aïllat amb zona d´aparcament. El Masnou. Barcelona. En procés.