Edifici d´habitatges plurifamiliar

Edifici d´habitatges plurifamiliar i local comercial a Mataró (Barcelona).

Projecte aturat.