RAL

Habitatge unifamiliar aïllat

La envolvent volumètrica s´erigeix gairebé com  la primera de les premises al confrontar preexistències i requeriments de programa. La contradicció entre una hostilitat subtil en una aparent condició idíl·lica del lloc també ho és.

Sovint en relacions i trànsits la distancia més curta o la més sencilla no és la més apropiada.

Els camins directes es torcen,  les vies ràpides es tornen lentes, allò que donem per segur deixa de ser-ho, allò fi es torna gruixit i allò gruixut es torna fi.

La estrategia passa per incorporar certa de la contradictorietat preexistent.

Llegir més

Una retícula de peces de gran format envolcalla la casa. Aquest envolcall de perímetre no és coicident amb els forats de façana i les obertures troben el seu lloc canviant de plà. En la part més exposada de l´edifici es conforma una mena de  gelosia de doble escala on algunes peces són desestimades i d´altres són pròpiament les de filtre. Algunes d´aquestes poden canviar la seva posició a disposició de la usabilitat activant  així les modificacions de percepcions de volumetría i tectonicitat.

En d´altres parts on l´envolcall encara és compacte el volum inicial es modifica amb l´aparició de patis.

La façana posterior abriga un jardí ombrívol que esdevé una pantalla de projecció on cada matí les fulles de la filera de pollancres juguen a ser petits sols.

Llegir menys

 

Ral nº

3019

Any

2017

Surface

250m2

Main collaborators

Juli M Rodés (Arquitecte tècnic)

Enrique Miró (Càlcul d´estructures)

TDI (enginyeria)

Main contractor

JIPL

Awards

Premi AJAC XI (Agrupació Joves arquitectes de Catalunya) 

Photos by Adrià Goula